VAMAS Là Gì? Hiệp Hội Xuất Khẩu Lao động Việt Nam Là Gì?

1. VAMAS là gì?

VAMAS, hoặc Vietnamese Association of Manpower Supply, là một tổ chức hiệp hội tại Việt Nam chuyên về cung ứng lao động xuất khẩu. Được thành lập để hỗ trợ và quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, VAMAS đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người lao động và đối tác nước ngoài.

2. Chức năng nhiệm vụ của VAMAS

VAMAS thực hiện nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng:

 • Đào tạo và nâng cao năng lực cho người lao động: VAMAS cung cấp chương trình đào tạo và hướng dẫn để chuẩn bị người lao động cho công việc ở nước ngoài.
 • Tư vấn về luật lao động và quy định: Hiệp hội cung cấp thông tin về luật pháp và quy định liên quan đến lao động xuất khẩu, giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động.
 • Xây dựng và duyệt danh sách các công ty cung ứng lao động: VAMAS kiểm soát và duyệt các công ty cung ứng lao động để đảm bảo chất lượng và uy tín.
 • Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.
 • Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
 • Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).
 • Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

3. Lợi ích và cách đăng ký hội viên

Trở thành hội viên của VAMAS mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Hỗ trợ trong việc tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài.
 • Truy cập vào thông tin và tư vấn liên quan đến lao động xuất khẩu.
 • Bảo vệ quyền lợi của người lao động qua sự giám sát của hiệp hội.

Để đăng ký hội viên, bạn có thể liên hệ với VAMAS qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp bên dưới.

4. Thông tin liên hệ VAMAS

 • Tên tiếng Việt: Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: Vietnam Association of Manpower Supply (VAMAS)
 • Trụ sở: 73 Nguyên Hồng, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 04-37763315
 • Fax: 04-37763312
 • E-mail: vamas73nh@gmail.com
 • Website: http://www.vamas.com.vn/
 • Năm thành lập: năm 2003 theo quyết định số 86/2003/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

Hãy liên hệ với VAMAS để biết thêm chi tiết về cách trở thành hội viên và những dịch vụ họ cung cấp.


Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về VAMAS, chức năng nhiệm vụ của hiệp hội, lợi ích của việc trở thành hội viên, và thông tin liên hệ. Điều này giúp tối ưu hóa thông tin và cung cấp sự hiểu biết cho những người tìm kiếm thông tin về VAMAS.

5/5 - (1 bình chọn)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào!

Hãy là người đầu tiên nhận xét

*