Nguyễn Minh

Xin chào các bạn! Mình là Nguyễn Minh, làm việc tại Việc Ngoài Nước. Mình có hơn 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xuất khẩu lao động Nhật Bản, Đài Loan, du học Hàn Quốc, du học nghề Đức. Tất cả nội dung viết trên website viecngoainuoc.com đều dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình.

Website: https://viecngoainuoc.com/nguyen-minh/

Google maps: https://goo.gl/maps/2t4aExfAzrX6qfoi8

Địa chỉ: Số 512 Tòa 1B, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Email: nguyenminh11041994@gmail.com

Điện thoại: 033 853 4953

Theo dõi thêm tôi tại:

  • https://twitter.com/NguynMinh345349
  • https://www.pinterest.com/minhnguyen994/
  • https://www.tumblr.com/minhnguyen9494
  • https://www.youtube.com/@minhnguyen99494/about
  • https://sites.google.com/view/minhnguyen94/
  • https://gab.com/minhnguyen94
  • https://gettr.com/user/minhnguyen94
  • https://www.reddit.com/user/minhnguyen9494